Frågor och svar om besvär

Smärta i muskler och leder är den vanligaste orsaken för ett besök hos en kiropraktor. Oavsett om det handlar om en akut skada, eller överbelastningsbesvär kan behandlingen hjälpa dig.

Vad är ischias och falsk ischias?

Ischias är kroppens största nerv som har sitt ursprung i nervrötterna från nedre delen av ländryggen och korsbenet. Dessa går samman nedanför korsbenet och bildar ischiasnerven. Den löper via sätesmuskulaturen, baksidan av låret och ner till foten. Om nerven utsätts för tryck kan smärta uppstå som strålar längs med baksidan av låret ner mot foten. Många känner till ischiassmärta men få vet om begreppet falsk ischias. Smärtan liknar den i äkta ischias men orsaken är annorlunda och därmed också prognos och behandlingsmetod.

Få hjälp med Ischias »

Äkta ischias

Blir en disk skadad i ländryggen så kan en del av disken tränga ut och trycka på en nervrot. Nerven blir då irriterad, inflammation uppstår, och smärta strålar längs med nerven. Trycket på nerven kan även leda till nedsatta reflexer i knä och fot, domningar och minskad styrka i lår- och vadmuskler.

En kiropraktor kan undersöka och diagnostisera om det finns tecken på en skadad disk. Skulle det finnas tecken på ett diskbråck, så ska en läkare göra en undersökning med eventuella åtgärder. Ofta läker disken inom ett år men operation kan vara aktuellt.

Falsk ischias

Den falska ischiasen är mycket vanligare än den äkta och kan bero på många olika faktorer, men det är inte ett diskbråck. Falsk ischias svarar oftast bra på en kiropraktisk behandling. Svaga muskler, bortfall av känsel och minskade reflexer uppstår inte vid falsk ischias. Smärtan slutar oftast ovanför knät och är lindrigare och mer diffus än vid äkta ischias. Den kan även komma och gå i perioder. Det beror på den sysselsättning patienten har utfört, t.ex. suttit länge i en bil eller skottat snö.

Orsakerna till den falska ischiasen beror på störningar i det normala rörelsemönstret i ryggraden och bäckenlederna. Det uppstår obalanser och felbelastningar i de muskler, leder och ligament som påverkar ländrygg, bäcken och höftled. När musklerna blir korta och spända kan aktiva triggerpunkter uppstå, muskelfästen kan bli inflammerade. De bakomliggande orsakerna kan t.ex. bero på skillnad i benens längd, gamla knä- och fotskador, svaga fotvalv och felaktig hållning. Dessa behöver behandlas. Vänta inte för länge med att söka hjälp, eftersom skadan kan bli värre och ta längre tid att bli av med.

Vad är ryggskott eller lumbago som det också kallas?

Ryggskott innebär en plötslig och kraftigt huggande smärta i ryggen, som ofta gör att det blir svårt att röra sig. Det kan vara plågsamt att sitta, stå upp, gå eller klä av och på sig. Smärtan beror på en kombination av låsningar mellan kotorna och muskelkramper.

Varför ett ryggskott uppstår kan ha många bakomliggande orsaker. Någon enstaka specifik orsak är inte känd, utan ofta beror ryggskottet på många små faktorer som irriterat ryggraden under längre tid. Till slut räcker det med att böja sig efter något för att utlösa tillståndet.

Detta är inte farligt men kan göra mycket ont. Vanligen släpper den värsta smärtan ganska fort efter en kiropraktisk behandling. Allt eftersom läkningsprocessen fortsätter avtar smärtan succesivt.

Få hjälp med ryggskott »

Vad är nackspärr?

Nackspärr, eller ont i nacken, är en plötslig smärta som gör att du får svårt att vrida på huvudet. Smärtan kan också stråla ut från nacken mot ryggen, axeln, armen eller upp mot huvudet. Precis som ett ryggskott kan nackspärr komma utan förvarning. Det uppstår muskelkramper och låsningar i nackens facettleder, som är lederna mellan kotkropparna.

De bakomliggande orsakerna är ofta felaktig belastning av nacken. Det kan bero på felaktiga arbetsställningar, dålig sovställning, dålig ergonomi, obalans mellan muskelgrupper eller stress som succesivt bygger upp en spänning i nacken.

Akut nackspärr eller ryggskott är bland de vanligaste orsakerna till att söka hjälp hos en kiropraktor. För att förebygga nackspärr:

 1. Se över din arbetsplats ergonomi.
 2. Se över din sängplats.
 3. Träna även rörlighet och muskulatur i nacken.

Vi möter dagligen den här typen av patienter på Rygg & Rörelse Kiropraktik.

Få hjälp med nackspärr »

Har du huvudvärk?

Huvudvärk är väldigt vanligt och kan ha många olika bakomliggande orsaker. Det är oftast helt ofarligt. Spänningshuvudvärk är vanligast och står för 90 % av tillstånden, men det finns även andra typer som migrän eller Hortons huvudvärk. Vid en plötsligt uppkommande värk, som du inte känner igen ska du uppsöka läkare.

Vid spänningshuvudvärk så är orsaken ofta stelhet och spänningar i käkleder, dålig rörlighet mellan nackens kotor och ömma muskler eller muskelfästen i nacke, skuldror eller tinningar. Stress under en längre period kan lätt leda till felbelastningar som ger upphov till det onda. Dålig sömn, dålig arbetsställning är andra orsaker.

Stela leder och ömmande muskler är kiropraktorns område. Detta går att behandla med olika tekniker både för lederna och muskulaturen. Därigenom förbättras rörligheten och cirkulationen i lederna och musklerna, vilket leder till en minskad belastning på nacken. På så vis lindras huvudvärken och den hindras från att återkomma.

Det är viktigt att finna orsaken till huvudvärken och det kan Rygg & Rörelse Kiropraktik hjälpa till med. Vi möter ofta patienter med huvudvärk och hjälper dem att bli av med sina problem samt ger tips om hur de kan förebyggas.

Få hjälp med huvudvärk »

Vad är tennisarmbåge eller golfarmbåge?

Tennisarmbåge är en vanlig skada i muskelfästet på armbågens utsida. Bakgrundsorsaken är ofta överbelastning som pågått under en längre tid, men tillståndet kan även uppstå akut. Ofta är hela rörelsekedjan från nackens leder och ner till handen involverade i tillståndet.

Smärtan brukar kommande smygande för att sakta bli mer och mer intensiv vid fortsatt aktivitet. Den kan försvinna efter några dagars vila, men kommer tillbaka vid fortsatt monoton rörelse. Det smärtar även vid tryck på utsidan av armbågen.

Om smärtan sitter på insidan av armbågen istället för på utsidan kallas tillståndet för golfarmbåge. Det är mycket mer ovanligt än tennisarmbåge. Uppkomsten och behandlingen är densamma som för tennisarmbåge. Kraftlöshet och svårigheter att greppa saker med handen är ett vanligt symptom. Tillståndet förekommer ofta hos utövare av idrotter som klättring och paddling.

Även om båda tillstånden gör ont, så saknas de klassiska kännetecknen på inflammation i sen-och muskelfästet. Tennisarmbåge och golfarmbåge har trots det behandlats traditionellt med kortikosteriodinjektioner som används mot just inflammation. SBU, den myndighet i Sverige som utvärderar behandlingsmetoder inom vården varnar sedan 2012 för injektioner med kortison vid skador i sen- och senfästen. Det har visats kunna påverka senan negativt på lång sikt.

På Rygg & Rörelse Kiropraktik går vi igenom hela rörelsekedjan och behandlar med en kombination av klassisk kiropraktisk justering där det behövs, nålbehandling och relevanta övningar med goda resultat.

Få hjälp med armbåge »

Vad är musarm?

Musarm är ett samlingsnamn för olika besvär som en person som ofta använder datormus kan få från handen, handleden, armbågen eller axeln. Flera av de kroppsdelarna kan göra ont samtidigt. Oftast blir patienten bra, även om det kan ta lång tid.

Musarm orsakas av många upprepade små rörelser med musen där handen och handleden ofta är spända i ett böjt läge. Detta leder över tid till överbelastning. Symptomen kan yttra sig som smärta, domningar, stickningar, stelhet eller försämrad känsel. Besvären kan påminna om de för tennisarmbåge och karpaltunnelsyndrom.

Det går att förebygga musarm genom att ställa in en bra arbetsställning, variera mellan stå och sitta, ta pauser, använda hjälpmedel för avlastning av handleden, hålla handleden rak. Det är även bra att använda kortkommandon istället för mus.

Av de som regelbundet arbetar framför datorn har var tredje ont i nacken en vecka per år, var femte har besvär i armen och var tionde känner av handleden visar forskning.

Vid musarm är det vanligt med felställningar i nackens kotor, axelleden och armbågsleden. En kiropraktor går igenom de felställningar som finns och behandlar dessa tillsammans med omgivande muskulatur. Kiropraktorn ger även råd om hur du ska stärka och stabilisera området. Råd om bättre arbetsställning är ett måste, eftersom felaktiga arbetsställningar är den vanligaste orsaken till musarm.

Få hjälp med musarm »

Vanliga områden med smärta:

 • Huvud
  Huvudvärk och migrän.
 • Nacke
  Nackspärr, diffus nacksmärta, stelhet, huvudvärk, ryggvärk, axelvärk, utstrålningar i arm eller hand.
 • Bröstrygg
  Diffus värk mellan skulderbladen eller punktsmärta. Svårt att ta djupa andetag på grund av smärta i nacke, axel eller rygg. Det kan bero på felaktiga rörelsemönster mellan ryggkotorna, i revbenslederna eller skulderbladets relation till axelleden.
 • Ländrygg
  Ryggskott, molande smärta, ischias. Smärta i dessa regioner hänger ofta ihop med dålig rörelse i bäckenleder, ryggkotor, höft och säte.
 • Axel
  Smärta i axeln kan bero på impingement syndrom, dålig rörelse i axelleden, felaktiga rörelsemönster hos skulderbladen, muskelspänningar i nacke eller bröstrygg eller triggerpunkter.
 • Armbåge
  Tennisarm, golfarmbåge, musarm relaterar till överansträngning och felaktiga rörelsemönster i nacke, armbåge och handled.
 • Handled
  Karpaltunnelsyndrom, diffus handledssmärta, senskideinflammationer.
 • Höft, ljumske
  Överbelastningsskador i höft och ljumske är vanligt bland idrottare och kan bero på obalans mellan olika muskelgrupper som fram- och baksida lår, säte och ländrygg.
 • Bäcken
  Bäckenet tar upp och fördelar kraft mellan över- och underkropp. Det är väldigt vanligt med felaktiga rörelsemönster i bäckenlederna, och obalans mellan höger och vänster som kan leda till stora besvär som t.ex. ryggskott.
 • Lår
  Falsk ischias, aktiva triggerpunkter är symptom på sämre funktion i leder och muskler från ländrygg, höft, säte och bäcken.
 • Knä
  Löparknä, hopparknä, schlatter, patello femoralt smärt syndrom kan bli bättre med kiropraktisk behandling. Felaktiga rörelsemönster i ländrygg, bäcken och fot påverkar även knä.
 • Vad
  Kompartment syndrom och benhinneinflammation är vanliga symptom hos patienter som besöker en kiropraktor.
 • Fot
  Plantarfasciit, fotledsstukning, hälsporre och hälseneinflammation. Om foten inte rör sig på ett bra sätt och kan ta upp de stora krafter den utsätts för kan problem fortplanta sig ända upp till nacken.